ALC Solutions
Professional Services Business Management Solutions

Omdat deze applicatie zo intuïtief is, zijn problemen zeldzaam. Ook is er een ingebouwde functie die het mogelijk maakt om de kwaliteit van alle opgeslagen data te verifiëren. Wanneer u nieuwe data invoert, wordt er bovendien nog automatisch een kwaliteits-check gedaan op deze data. Deze check vind de meeste problemen. Wij zijn er daardoor van overtuigd dat u slechts minimale ondersteuning nodig zult hebben en daarom liggen onze support kosten aanzienlijk beneden het industriegemiddelde. Wij kunnen u help-desk support gedurende standaard kantoor uren aanbieden waarbij een van onze experts u dan verder helpt.

product support

screenshotscreenshotscreenshotEnglishDeutschhome.pngimplementatie.pngproduct.png